Aktuálna cena našej nafty:

0,871 €/l + DPHKariéra

Meno:*

Priezvisko:*

Adresa bydliska:*

E-mail:*

Telefón:*

Vodičské oprávnenie:*

Typ A
Typ B
Typ C
Typ E

Školenie vodičov:*

Áno
Nie

Lekárska prehliadka:*

Áno
Nie

Psychotesty:*

Áno
Nie

Školenie ADR:*

Áno
Nie

Platné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania:

Predchádzajúci zamestnávateľ: