Aktuálna cena našej nafty:

0,871 €/l + DPH

Kontakt

MK doprava s.r.o.

Zámostie 4254
SK - 017 01 Považská Bystrica


Telefón:

+421 42 4321 392

Fax:

+421 42 4260 629

email:

mkdoprava@mkdoprava.sk


IČO:

44 690 029

IČ DPH:

SK2022806060

Zápis:

Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 21536/R